ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МРЕЖЕ ПИЈАЦА

Скупштина града Београда усвојила је 5. маја Одлуку о изради Плана генералне регулације за мреже пијаца на простору Генералног плана Београда. Овим планом обухваћено је дванаест градских општина. Рок за израду Плана је годину дана од датума усвајања Одлуке, а посао је поверен ЈУП „Урбанистички завод Београда“. Средства за израду Плана обезбедиће Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“.
План генералне регулације биће изложен на јавни увид. Подаци о месту и трајању јавног увида биће оглашени у дневним средствима информисања и у информативним гласилима дванаест градских општина: Срати град, Врачар, Палилула, Савски венац, Вождовац, Чукарица, Раковица, Звездара, Земун, Нови Београд, Гроцка и Сурчин.