ОДРЖАНА VII СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Седма седница Скупштине Градске општине Стари град одржана је у среду 28. маја. Седници је присуствовало 49 одборника, од укупно 56 колико броји пуни сазив Скупштине општине. Седница је заказана са следећим Дневним редом који je одлуком већине одборника усвојен на седници.
1.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2008.
2.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
3.ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ : Председника општине и општинског већа у периоду јул 2008 – мај 2009., и Општинске управе градске општине Стари град за 2008.
4.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ТАТЈАНИ ПРЦОВИЋ
5.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА: А)О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП “МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ” ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ и Б) О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП “МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ” ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
Скупштина општине Градске општине Стари град већином гласова присутних одборника усвојила је Одлуку о завршном рачуна буџета за 2008. као и Извештаје о раду председнице Општинског већа и Градске општине у периоду јули 2008. – мај 2009. и о раду Општинске управе ГО Стари град за 2008. годину. Скупштина је констатовала престанак дужности Татјани Прцовић, заменику јавног правобраниоца, због престанка радног односа у Општини на сопствени захтев, и именовала нове чланове Управног и Надзорног одбора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“. За члана Управног одбора изабрана је Наталија Митић, а за члана Надзорног одбора, Пајковић Дарко, обоје редова запослених у општинском Јавном предузећу СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ (МГМ)