ОСАМНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске општине

I- 01 Број: 06-42/18 – 08.06.2018. године

Боград, Македонска 42

Сосг5

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНE

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 23. Пословника Скупштине Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 9/11 и 85/15 и 94/16), а у вези са одредбама Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14-пречишћен текст, 25/15, 94/16 и 75/17), сазивам

за 14.06.2018. године, са почетком у 19 сати

18. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ (ДРУГИ РЕБАЛАНС)
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ „СТАРОГРАДСКЕ ФОНДАЦИЈЕ“
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД
  5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА О ВРШЕЊУ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ
  6. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА У СКУПШТИНИ:

a) Аминистративне комисије

б) Изборне комисије

в) Савета за прописе

г) Комисије за борачка и инвалидска питања и социјалну заштиту

д) Савета за грађевинске и комуналне послове

ђ) Савета за заштиту животне средине

е) Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе)

  1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ У 2017. ГОДИНИ:

а) Правобранилаштва Градске општине

б) Радних тела у Скупштини градске општине

У прилогу предлога дневног реда, одборницима се достављају предлози уз тачке дневног реда, изузев предлога за тачку 1. и 2., који се достављају председницима одборничких група и биће објављени на интернет презентацији Општине на адреси: www.starigrad.org.rs

НАПОМЕНА: Због тренутних техничких проблема, материјалe за тачке 1. и 2. Дневног реда можете преузети или имати увид у њих код секретара Скупштине ГО Стари град, у канцеларијама број 14 и 15, на првом спрату, сваког радног дана, до седнице Скупштине.

Седница Скупштине биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Скупштине Градске општине, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове већа и председника, на телефон: 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

ПРЕДСЕДНИЦА

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Поповић Мила