ОПШТИНА СТАРИ ГРАД СПРЕМНА ЗА ПРИЈЕМ И ИСПОРУКУ ПАКЕТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА НИСКИМ ПРИМАЊИМА – ЧЕКАЈУ СЕ УПУТСТВА ГРАДА И СПИСАК КОРИСНИКА ПОМОЋИ ОД ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Градска општина Стари град предузела је све потребне мере за прихват и испоруку пакета са основним животним намирницама најугроженијим пензионерима са примањима до 30.000 динара и корисницима социјалне новчане помоћи старијим од 65 година.

Локација за пријем помоћи су хол и велика сала Градске општине Стари град, који испуњавају све техничке услове за пријем (простор са физичко-техничким обезбеђењем, 24 часовни надзор са закључавањем и контролом приступ, колски приступ за потребе прилаза камиона и манипулације виљушкаром). Како би општинска локација задовољила све неопходне санитарно хигијенске услове за прихват пакета током пандемије према допису Градског центра за социјални рад, 24. марта је прослеђена писмена информација Градском штабу за ванредне ситуације да Завод за биоциде и медицинску екологију изврши дезинфекцију простора.

Како Градски штаб није доставио потврду да су Заводу прослеђене наведене информације, председник општине и комадант Штаба за ванредне ситуације Марко Бастаћ током јучерашњег дана је упутио хитан захтев да Завод за биоциде и медицинску екологију изврши дезинфекцију наведеног простора у згради Градске општине Стари град у Македонској 42. Након ургенције  Завод за биоциде и медицинску екологију je данас извршио дезинфекцију простора. Волонтерски центар има довољан број волонтера да обезбеди функционисање магацина и дистрибуцију помоћи.

Градска општина Стари град је спремна за пријем и испоруку пакета за пензионере са ниским примањима. Како би Старограђани благовремено добили неопходну помоћ, као и сви становници Београда, очекујемо да надлежни испуне свој део прописаних обавеза – јасне инструкције од стране Града о начину расподеле, као и списак свих корисника на територији општине Стари град коју треба да достави Градски центар за социјални рад Београд.

Кaкo су рaниje нajaвиле градске власти достава првих  пaкeта пoмoћи пeнзиoнeрима требала је да почне нajкaсниje данас.  Дoстaвa ћe трajaти дeсeтaк дaнa, jeр ћe сe днeвнo из Aрeнe слaти oкo 15.000 пaкeтa.  Свaки пaкeт je тeжaк 8,5 килoгрaмa и сaдржи по килoгрaм брaшнa и шeћeрa, литaр уљa, пaштeту, мeсни нaрeзaк, кaфу, чaj, супу, дeтeрџeнт, сaпун и тoaлeт пaпир.

#cuvamoStarigrad