ОПШТИНА ОБНАВЉА ШКОЛЕ

Општина Стари град финансираће сређивање фискултурне сале у ОШ „Стари град“. Планирани су радови за санирање паркета, као и уградња кровног вентилационог система. Вредност радова износи 890.000 динара.
У основној школи „Драган Ковачевић“ општина ће финасирати инсталацију громобрана, противпаничне расвете и хидрантске мреже. Процењена вредност радова износи 1.800.000 динара.

И у Трговачкој школи радиће се хидрантска мрежа а општина је за ту намену издвојила 960.000 динара.

У Техничкој школи за обраду дрвета општина Стари град ће финансирати постављање школског аудио система за озвучење школског дворишта. У ту сврху, опредељено је око 150.000 динара.

Ускоро ће почети радови у мокрим чворовима и реветализацији фасаде ОШ „Дринка Павловић“. Спроведен је поступак јавне набавке и додељен је уговор за ивођење радова предузећу „Нови град инжењеринг“. Вредност ових радиова, је око 10 милиона динара.

У оквиру наставка помоћи талентованим ученицима и студентима, општина Стари град стипендираће Мирјам Вуадиновић са 50.000 динара за учешће на Међународном симпозијуму о модлелирању животне средине и развоју софтвера у јулу 2008. у Барселони.