ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ У МАКЕДОНСКОЈ 42

Градска општина Стари град расписала је оглас за давање у закуп пословног простора који се налази у приземљу зграде општине Стари град, Македонска 42, укупне површине од 35,60 м2, за обављање делатности из области пружања финансиjских услуга.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која имају регистровану као претежну делатност, пружање финансиjских услуга.

Пријаве се подносе, преко Писарнице Управе Градске општине, или поштом (препорученом пошиљком), на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД (за Комисију за давање у закуп пословног простора), Београд, Македонска број 42, у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту градске општине Стари град (23.08.2013. године), а закључно са 31.08.2013. године.

Конкурсни поступак ће спровести Комисија Већа Градске општине, која ће одабир корисника извршити на основу усменог јавног надметања, и то искључиво на основу највише понуђене цене закупа по м2, с тим што је почетна цена за усмено јавно надметање 6.000,00 динара.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се 03. септембра 2013. године, са почетком у 10 часова, у згради општине Стари град, Македонска број 42, у Малој сали на првом спрату, о чему учесници поступка неће бити посебно информисани.

Простор који се издаје у закуп заинтересована лица могу разгледати у току целог времена трајања конкурса, уз обавезну резервацију термина разгледања, на телефон 33 00 556 (Златаревић Горан).

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227859.

Преузмите – Оглас за давање у закуп пословног простора у приземљу пословне зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.