ОДРЖАНА XXI СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На двадесет и првој седници Скупштине градске општине Стари град која је одржана 7. јула,присуствовало је 50 од укупно 56 одборника, који су разматрали шест тачака дневног реда. Већином гласова одборници су усвојили Предлог одлуке о ребалансу буџета тако да су „Укупни приходи и примања у буџету у 2011. години“ утврђени у у износу од 1.516.964.202 динара.
Одборници су усвојили и решење Административне комисије о измени и допуни чланова сталних радних тела у ГО Стари град, тако да се са четири члана састав тела повећава на шест чланова. Испред новоформиране одборничке групе (ОГ) „Одлучно за Стари град“ изабрана је Слободанка Јовановић, док је испред одборничке групе ДС изабрана Катарина Симијоновић.
У Савету за прописе Скупштина је потврдила изборе Мирјане Јевремовић из ОГ „Одлучно за Стари град“ и Милоша Вулића испред ОГ ДС за нове чланове Савета. Такође, у Савету за грађевинске и комуналне послове извршена је измена тако да је испред ОГ „Одлучно за Стари град“ потврђен избор Радмиле Јовановић, а испред ДС, одборника Бобе Илића. У Савету за заштиту животне средине из ОГ„ Одлучно за Стари град“ изабран је за новог члана одборник Душко Пејковић, док је испред ОГ ДС изабран Дејан Стојановић. У Комисији за борачка и инвалидска питања и социјалну заштиту уместо Слободанке Јовановић, која није више члан Српске радикалне странке, изабран је Драган Вучковић из СРС. У наставку седнице већином гласова одборници су усвојили и Извештај о раду председника и Већа ГО Стари град, у периоду децембра 2010 – јун 2011., као и извештај о раду Управе ГО Стари град у 2010. години.
По предлогу одборничке групе Српске радикалне странке, који је изнет на претходној седници, достављен је извештај о контроли материјално – финансијског пословања , наменског и законитог коришћења средстава Дома здравља „Стари град“, а одборници су већином гласова прихватили достављену информацију.