ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Осма седница Скупштине Градске општине Стари град одржана је данас уз присуство 45 од 56 одборника. Скупштина је већином гласова присутних одборника усвојила предлог одлуке о промени одлуке о оснивању ЈП „Пословни простор општине Стари град“ и ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“, у складу са новим Законом о јавним предузећима.

– Ова одлука односи се на усклађивање оснивачких аката два јавна предузећа чији је оснивач Градска општина Стари град са одредбама новог Закона о јавним предузећима. Усаглашавање се врши у деловима који се односе на избор директора који ће се убудуће бирати путем конкурса, као и на укидање управних одбора уместо којих ће бити изабрани надзорни одбори. Управни одбори ће функционисати све док се не изаберу нови надзорни одбори – објаснио је секретар Скупштине општине Зоран Ђорђевић, који је био известилац по овој тачки дневног реда.

Одборници су усвојили и извештаје о пословању ЈП „Пословни простор општине Стари град“ и ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ за 2012. годину.