ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На првом јесењем заседању Скупштине општине Стари град, одборници су већином гласова прихватили оставку одборника Југослава Карића са изборне листе Покрет Снага Србије – Богољуб Карић и уместо њега, мандат потврдили новом одборнику Илији Вучевићу, такође са исте изборне листе.
Такође, већином гласова одборници су прихватили оставку Ненада Петковића, члана Општинског већа. На предлог председнице за новог члана Општинског већа одборници су већином гласова изабрали Драгослава Божовића, дипломираног политиколога из Београда. Именовани неће бити на сталном раду у Скупштини општине.
На седници , већином гласова одборници су донели решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈП «Пословни простор Стари град» за 2007. годину. По речима Богице Петровића, руководиоца Одељења за буџет, привреду и друштвене делатности, Програм пословања поменутог предузећа усвојен је пре усвајања буџета, док је на снази било привремено финансирање и тада је у оквиру Програма донета одлука о повећању плата запослених у овом предузећу. С обзиром да Скупштина општине усвојила буџет 28.јуна ове године и да су средства која су градским буџетом опредељена градским општинама у мањем износу, Управни одбор ЈП «Пословни простор « донео је одлуку да се за плате и додатке запослених уместо планираних 46.304.500,00 динара , определи 42.424.135,00 динара. Такође, социјални доприноси на терет послодавца се умањују и уместо 8.386.914.00 динара износиће 7.624.467,00 динара , док се ПДВ увећава и уместо 130.000.000,00 динара износиће 136.000.000,00 динара.