ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: УСВОЈЕН ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2021.ГОДИНУ

Седма седница Скупштине градске општине Стари град одржана је 29. децембра, у присуству 49 од укупно 56 одборника, колико броји њен пуни сазив.

Седница староградске Скупштине почела је одавањем поште – „минутом ћутања“ недавно преминулом Старограђанину Џеју Рамадановском, урбаној и музичкој легенди Дорћола,  Београда, наше земље и региона.

У оквиру прве тачке дневног реда, већином гласова присутних одборника, усвојена је Одлука о буџету градске општине Стари град за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину. Овом одлуком укупни приходи и примања буџета у 2021. години утврђена су у износу од 389.033.578 динара. Највећи део средстава чине приходи од 329.242.283 динара на основу Одлуке Скупштине Града о утврђивању обима средстава за вршење послова Града Београда и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2021. години.

„Наведена средства су распоређена за реализацију 8 програма, 13 програмских активности и 18 пројекта, за које су задужени носиоци  са утврђеним циљевима – од повећања безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода, едукација учесника, посебно млађих у овој области, унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама, на пронаталну помоћ и подршку деци и породици са децом, спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе), помоћ и подршку пензионерима и старим суграђанима у оквиру Сениор центра, преко подршке спортским активностима деце, омладине и суграђана и подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима до уређења староградских стамбених зграда, зелених површина и уређења запуштених јавних површина кроз програме „Стари град мисли на зграде“ и „на заједницу“, за које ће се већ у јануару расписати јавни конкурси. Ово је први програмски буџет општине Стари град после више година“, нагласио је председник општине Стари град Радослав Марјановић, који је образложио предлог одлуке.

Пренета средства из претходне године износе 49.511.295 динара. Део овог износа је предвиђен за реализацију започетих пројеката у 2020. години, по основу преузетих обавеза, а остатак слободних средстава је распоређен за реализацију програмских активности и пројеката.Параметри за планирање расхода и издатака у 2021. години урађени су  на основу извршених расхода и издатака у 2020. години, као и на основу параметара из Упутства за припрему буџета градских општина Града Београда за 2021. годину и пројекције за 2022. и 2023. годину. Расходи и издаци планирани су са максимално могућим уштедама, а стални трошкови на нивоу извршених  у 2020. години увећани за пројекцију раста потрошачких цена у 2021. години у висини од 2 одсто.

Одборници локалног парламента су у наставку раду, у оквиру друге тачке дневног реда, разматрали и усвојили Кадровски план Градске општине Стари град за 2021. годину.

Марија Павловић, в.д. директорка Установе културе „Стари град“, је у оквиру треће тачке дневног реда образложила одборницима предлог Програма рада и Финансијски план пословања Установе културе Градске општине Стари град „Стари град“ за 2021. годину, као и Пројекцију финансијског плана њеног пословања за 2022. и 2023. годину, које је Скупштина већином гласова присутних усвојила.

„Установа културе ове године обележава јубилеј – 10 година од оснивања и толико рада на креирању културне политике централне градске општине“, нагласила в.д. директорка Установе културе Градске општине „Стари град“ којој је на претходној, шетој седници, одлуком Скупштине враћен пређашњи назив – УК „Пароброд“.

„Током овог периода староградска установа културе се афирмисала као успешан културни модел који спаја традиционалну и модерну уметност и кроз слободно стваралаштво омогућава остваривање права грађана на учествовање у култури и друштвеном развоју локалне заједнице. Поводом десетогодишњице рада организоваће се ретроспективне изложбе, концерти, промоције, трибине и други видови презентовања уметника који су обележили рад установе културе, као и оних уметника који су се након почетних излагања, извођења или промовисања у „Пароброду“ већ афирмисали. У сарадњи са другим културним институцијама планирана су и гостовања ван матичних просторија у Капетан Мишиној како би се повећала видљивост и доступност програма што већем броју Старограђана“, истакла је Мирјана Павловић и додала да је прослава због епидемије, као и немогућности већих окупљања, померена за наступајућу годину.

На крају седнице председник општине Радослав Марјановић пожелео је Старограђанима, одборницима Скупштине, општинском руководству и запосленима у општинској управи срећну и успешну Нову годину и наступајуће божићне празнике.