ОДРЖАНА СЕДАМНАЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На данашњој седници Скупштине општине ГО Стари град која је одржана са дневним редом од две тачке, присуствовало је 44 од 56 одборника. Већином гласова присутних одборника усвојен је предлог Одлуке о консолидованом завршном рачуну Градске општине Стари град за 2013. годину. Начелник Одељења за буџет, привреду и друштвене делатности Богица Петровић рекао је да је претходна година била изузетно тешка. Због тога се, како је објаснио, приступило доношењу три ребаланса буџета у циљу успостављања буџетске равнотеже.

Укупна средства буџета Градске општине Стари град за 2013. годину у износу од 1.191.460.000, првим ребалансом буџета у јуну прошле године увећана су за 41.271.020 динара, односно за суму од средстава пренетих из 2012. године, нових прихода из 2013. године, као и за средства добијена међународном донацијом за пројекат “I don’t Fall”.

Одлука о другом ребалансу буџета усвојена је у септембру прошле године услед измењеног односа расподеле прихода између Града Београда и Градске општине Стари град. Након ове Одлуке Скупштине, Градској општини Стари град утврђен је нови обим средстава у износу од 927.725.000 динара, што је за 20,4 одсто мање у односу на Одлуку о обиму средстава из децембра 2012. године. Укупни приходи и примања буџета у 2013. години Одлуком о другом ребалансу буџета утврђени су у износу од 992.378.020 динара.

Трећи ребаланс буџета усвојен је у децембру прошле године, када су укупни буџетски приходи и примања буџета за 2013. годину утврђени у износу од 956.575.660 динара. Приходи који припадају општини Стари град дефинисала је градска Одлука о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина, као и Решење Градоначелника Београда из фебруара 2013. године, којим је измењен однос расподеле прихода од пореза на доходак грађана и прихода од пореза на имовину, у корист Града Београда.

Одборници су једногласно усвојили предлог Одлуке о изменама и допунама одлука о употреби грба и заставе Градске општине Стари град, о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине, платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине, а већином гласова и одлуку о организацији Управе ГО Стари град.