ОДРЖАНА ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: УСВОЈЕН ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Дванаеста седница Скупштине градске општине Стари град одржана је 18. новембра, у присуству  43 од укупно 56 одборника, колико броји пуни сазив локалног парламента. Након усвајања записника са претходне седнице одборници су  разматрали 10 тачака Дневног реда и усвојили одлуке и решења важна за несметано функционисање Градске општине Стари град.

Скупштина је у оквиру прве две тачке већином гласова присутних, усвојила одлуке о утврђивању престанка, а након потврде Изборне и Административне  комисије, већином гласова изабрала новог одборника Скупштине градске општине Стари град. Уместо Наташе Белче, којој је престао мандат, за одборника староградске Скупштине изабран је Стефан-Симон Сретковић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

У наставку рада, у оквиру треће тачке Дневног реда, Скупштина је усвојила Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину. Четвртим ребалансом укупни приходи и примања буџета за ову годину утврђени су у износу од 497.345.138 динара.

Основни разлог за ову одлуку је техничке природе јер су општини Стари град трансферисана додатна средства – од Града Београда у износу од 12.748.000 динара, која су распоређена на програме „Социјална и дечија заштита“ и „Опште услуге локалне самоуправе“, бесповратна  помоћ Савета Европе од 191.600 динара  за програм „Опште услуге локалне самоуправе“, као и 436.266 динара од Сталне конференције градова и општина Србије за „Опште услуге локалне самоуправе“.  Такође, Секретаријат за културу Града Београда је  доделио 650.000 динара за рад и програме Установе културе „Пароброд“, а та средства су распоређена на програм „Развој културе и информисања“. Додатна средства условила су да се приступи усклађивању прихода и расхода општинског буџета на вишем нивоу.

У наставку седнице староградски одборници усвојили су неколико одлука и решења која су битна за несметано функционисање Скупштине, извршних органа и Управе Градске општине Стари град – допуне решења о образовању Савета за прописе Скупштине, изменама Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе), одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе „Пароброд“, Стратегију управљања ризицима ГО Стари град, као и  одлуке о именовању чланова Савета родитеља Предшколске установе „Дечји дани“ и чланова Савета родитеља основних и средњих школа за школску 2021/2022 годину.