ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На 21. седници Скупштине Градске општине Стари град, одржаној 18. децембра у присуству 47 од 56 одборника колико броји пуни сазив, одборници локалног парламента разматрали су шест тачака дневног реда.

На почетку рада седнице Скупштина је потврдила одборнички мандат Зец Браниславу, са изборне листе t;Покренимо Стари град – Томислав Николић”.

Скупштина је, такође, након дискусије већином гласова одборника усвојила нову Одлуку о ребалансу буџета ГО Стари град за 2014. годину, којом су укупни приходи и примања утврђени у износу од 945.459.944 динара.

Известилац Скупштине по овој тачки дневног реда био је руководилац Одељења за буџет, привреду и друштвене делатности Богица Петровић, који је одборницима образложио разлоге за доношење нове одлуке о ребалансу укупних прихода и расхода општине за ову годину, која је условљена новим Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС број 116/14)

– Овим Законом, чланом 7. предвиђено је отварање нових буџетских апропријација које се односе на преусмеравање дела средстава и плата у буџет Републике Србије. Преусмеравање ће се вршити у року од три дана од коначне исплате плата за одређени месец, те се у складу са тиме мењају и одговарајући збирови у Општем и Посебном делу буџета. Осим тога, у приходовној страни током децембра месеца дошло је до пораста за око тридесет милиона динара, па је било неопходно приступити изради новог ребаланса и усклађивања прихода и расхода на вишем нивоу – појаснио је Богица Петровић, руководилац Одељења за буџет, привреду и друштвене делатности.

У даљем раду седнице, већином гласова присутних одборника усвојене су одлуке о правобранилаштву и предлог решења о престанку мандата Зорици Вуковић, досадашњем правобраниоцу због одласка у пензију.

Већином гласова присутних одборника за новог члана Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу именован је Којадиновић Милош, дипл. правник, испред Српске напредне странке.

У оквиру шесте тачке дневног реда ;за в.д. директора Установе културе Градске општине Стари град “Пароброд” именован је Угљеша Дапчевић, уметнички фотограф, уместо Милене Рајковић, досадашње директорке, која је поднела оставку.

Захваљујући на избору Угљеша Дапчевић, се као уметник, захвалио досадашњој директорки на свему што је урадила за староградску општинску установу културе која се у претходним годинама високо позиционирала у културном животу Београда, и нагласио да ће непосредније сарађивати са оснивачем ГО Стари град на промоцији нових програма УК “Пароброд”.

Дапчевић је завршио мастер на Одсеку за филмску и телевизијску камеру ФДУ, бави се уметничком фотографијом, а од 2008. до 2012. године био је директор Дечијег културног центра “Мајдан”.

Председник Скупштине Драган Видановић обавестио је одборнике да ће се до краја календарске године одржати још једна седница на којој ће се разматрати предлог буџета ГО Стари град за 2015. годину.