ОДРЖАНА 19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Деветнаеста седница Скупштине општине Стари град одржана је 28. августа ове године, у свечаној сали Градске општине Стари град, у присуству 42 од укупнo 56 одборника. Седницом је преседавала Мила Поповић, председница Скупштине општине Стари град. После усвајања записника са претходне 18. седнице, на дневном реду нашле су се четири тачке дневног реда:

1. „Предлог измена Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Градској општини Стари град“ која је усвојена већином гласова присутних одборника, са 35 гласова за.

2. „Предлог решења о изменама и допунама решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град”, која је усвојена већином гласова присутних одборника, са 34 гласа за.

3. „Предлог решења о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине”. На ово место постављена је Ана Трнинић , а предлог је усвојен већином гласова присутних одборника, са 35 гласова за.

4. „Предлог закључка о прихватању финансијског извештаја о пословању ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ за 2017. годину“, о којој је уводну реч дао је Дарко Пајковић, из oвог предузећа. И ова тачка усвојена је већином гласова присутних одборника, са 35 гласова за.