ОДРЖАНА 17. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО СТАРИ ГРАД: УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2018.

Седамнаеста седница Скупштине Градске општине Стари град одржана је 26. априла ове године, у присуству 46 од укупно 56 одборника локалног парламента, који су разматрали осам тачака дневног реда и усвојили одлуке и решења која су важна за несметан рад Скупштине, извршних органа, Управе и јавних предузећа, чији је осивач ГО Стари град.

Скупштина је већином гласова присутних одборника усвојила први ребаланс буџета за 2018. годину. Разлози који су условили изменаме и допунаме Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину су промене p;структури прихода током првог квартала ове године, што је довело до потребе да се изврше корекције у оквиру неких општинских програма. Због тога је било неопходно да се приступити изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину, којом се утврђују укупни приходи и расходи буџета у износу од 443.940.879 динара.

У наставку рада, такође, већином гласова присутних одборника, Скупштина је донела решења о измени Кадровског плана Управе ГО Стари град и давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”.

Староградски парламент је донео ;и решење којим престаје да важи решење Скупштине општине Стари град из 1988. године којим је РО „Енергопројект – изградња” уступљено градско грађевинско земљиште на Тргу републике, на привремено кориштење, због истека рока од 10 година.

Скупштина Градске општине Стари град је већином гласова разрешила Зорана Ђорђевића са функције заменика секретара Скупштине ГО Стари град, док је Коста Андрић, досадашњи члан Већа ГО Стари поднео оставку на ту функцију, због одласка на на нову дужност.

За новог члана Већа Градске општине изабран је Драгутин Хаџи Бошковић, дипломирани економиста из Београда.