ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „TURNOVER – YOUTH EDUCATIONAL CENTER“

Радни састанак пројекта „Turnover- Youth Educational Center“, који Општина Стари град спроводи уз подршку претприступног фонда Европске Уније, IPA 2014, одржан је у понедељак, 25. фебруара ове године.

Тема пројекта је идентификовање и активно укључивање у друштво особа које су трајно незапослене и нису укључени у било какву форму формалног или неформалног образовања. Главна активност пројекта је формирање едукативног Центра, где ће млади моћи да уз помоћ стручних сарадника процене своје знање и прилике за потенцијално запослење. У каснијим фазама рада са младима, предвиђене су радионице за олакшавање активног тражења посла и оспособљавање заинтересованих за актуелна дефицитарна занимања. Присутнима је изложен акциони план пројекта за наредна 3 месеца у оквиру којих су планиране промотивне активности и представљање пројекта локалној заједници.

Основни циљ пројекта јесте промоција одрживог запошљавања младих особа која припадају групи NEET (Not in Education, Employment or Training) кроз унапређење едукације и социјалне заштите.

Циљна група овог пројекта јесу особе (од 16 до 30 година) које не поседују специфична знања, нису запослени и нису у процесу додатне обуке и тренинга.

Такође, циљеви пројекта су и: унапређење животних услова незапослних младих људи, идентификација кључних проблема у припреми младих људи за излазак на тржиште рада, идентификација потенцијалних занимања за младе која су у актуелна на тржишту рада, обезбеђивање сервиса за младе који желе додатну обуку и тренинг у циљу бржег проналажења посла, унапређење инклузије младих који долазе из осетљивих група и мањинских група.