ОДРЖАН ДРУГИ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

Градска општина Стари град у сарадњи са Привредном комором Београда, Удружењем послодаваца Србије „Послодавац“ и Националне службе за запошљавање – Филијалом за град Београд (НСЗП) организовала је 15. јуна Други сајам запошљавања у Дому oмладине. Учествовало је 46 послодаваца који су понудили 650 радних места различитих струка и профила. Како сазнајемо од организатора до 15 сати сајам се обишло преко 2000 посетилаца.

Локално економски развој београдских општина

Саставни део Сајма била је трибина је на тему „Локално економски развој београдских општина“ која је одржана у свечаној сали ГО Стари град. Учествовали су представници града Београда, Секретаријата за привреду, градских општинска, београдских привредника, удружења послодаваца, националне Службе за запошљавања, Привредне комора, Наледа и других социјалних партнера. Присутне је у име домаћина поздравила председница општине Мирјана Божидаревић.

– Драго ми је што могу да вас поздравим у име општине и да разговарамо о теми која је једна од највећих данашњих проблема, рекла је на отварању трибине председница ГО Стари град и нагласила да је данас на Сајму понуђено око 600 радних места. Велики је број младих високобразовних људи који су незапослени као грађана који су остали без посла у средњим годинама живота. Надам се да ћемо данашњом трибином поред размене искустава добре праксе подстакнути градске општине да стварају боље услове за привређивање, што значи и више радних места и смањење стопе незапослености, – рекла је председница Мирјана Божидаревић.

Жељко Ожеговић, члан Градског већа између осталог истакао је да градске општине треба да изнађу могућности за формирање канцеларија за локални економски развој, и да у сарадњи са Градом и секретаријатима, преко различитих програма самозапошљавања или финансирања производње, помогну смањењу стопе незапослености.

-Одражавањем трибине у оквиру Сајма запошљавања желимо да иницирамо сарадњу на микроекономском, oштинском плану у складу сановоусвојеном стратегијом града Београда, са свим субјектима привредног развоја. Оснивањем локалних, економских,радних тела (савета, клубова и сл.) омогућавају се бољи услови привређивања, већа сарадња предузетника, а на основу мера активне политике запошљавања ради се на смањењу стопе незапослености. Стварање боље привредне климе на општинском нивоу могуће је само кроз сарадњу свих релевантних партнера, а то су управо организатори и учеснице данашње трибине, – рекао је Ристо Рацо, члан Већа ГО Стари град.

Закључци трибине

Учесници су констатовали да је неопходно повезивање свих учесника у процесу запошљавања и формирање локалних економских тела (савета, канцеларија или клубова) у свим општинама у којима то до сада није урађено. Уједно, то је и најбољи вид учешћа грађана у процесу локалног економског развоја и партнерства јавног и приватног сектора. Наглашена је неопходност доношења локалних акционих планова економског развоја који су засновани на стратегији града Београда у складу са локалним приоритетима и давања већих овлашћења локалним саветима и општинама. Усвајањем стратешких докумената предвиђају се и планирају буџетска средства за ту намену. Поред владиних подстицајних мера, усвајањем стратешких докумената отвара се простор за самостално или партнерско конкурисање за предприступне (ИПА) фондове и средства намењена локално-економском развоју. Такође, неопходна је системска подршка мерама економске политике која се односе на инвестирање, равномернији регионални развој и спровођење развојне политике. Предложено је да се покрене иницијатива за измену законских прописа у циљу преношења надлежности у области запошљавања и давања већих овлашћења локалним саветима за запошљавање, а у складу са специфичностима града Београда као региона. Такође, наглашена је и нужност усклађивања и прилагођавања образовног система потребама привреде и запошљавања, што је један од основних захтева послодаваца.

Добра мера

Према речима заменика директора Службе за запошљавање – филијале Београд Мила Новачикића, Сајмови запошљавања су се показали као добра мера у решавању незапослености.

– Наиме, свако шесто лице које посети Сајам нађе посао. С једне стране, послодавци стварају своју базу података, док с друге стране лица која траже посао успостављају директан контакт са послодавцем. На годишњем нивоу на овакав начин у Београду је запослење нашло 1.800 а у Србији 10.000 лица. Што се тиче статистичких података у Београду је тренутно евидентирано 95.773 незапослених, од тог броја 24.645 су млађи од 30 година, док 26.799 посао тражи први пут.