ОДЛУКA О СУФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА „СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“

Председник Градске општине Стари град, на основу члана 15. став 1. тачка 24. и члана 73. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), а у вези са одредбама члана 12. став 1. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист града Београда“, број 96/2017 и 101/2019) и на предлог Комисије за спровођење конкурса „Стари град мисли на зграде“, донео је

 

ОДЛУКУ О СУФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА „СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“

 

Одлуку о суфинансирању можете преузети на следећем линку.

На основу Одлуке председник Градске општине Стари град ће са управницима стамбених заједница које су се нашле на Коначној ранг-листи закључивати појединачнe уговорe о суфинансирању активности на унапређењу својстава зграде.

Потписивање појединачних уговора за рангиране пријаве из Коначне ранг-листе од 1-324. места почеће у јулу 2021. године, док се за остале рангиране пријаве потписивање уговора очекује у првој половини 2022. године.

О датуму потписивања појединачних уговора управници стамбених заједница биће благовремено обавештени.

У складу са чланом 13. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, након закључења појединачних уговора са стамбеним заједницама, у циљу реализације уговора, Градска општина ће спровести поступак избора извођача радова у складу са законом којим се уређују јавне набавке.