ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

Oдлука о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката почиње да се примењује од данас 11. маја.

– Њену примену контролисаће општинска и градска комунална инспекција, туристичка инспекција као и градска комунална полиција, што раније, због непостојања одговарајућих прописа, није било могуће. Прописано радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката сада је од 6 до 24 сата радним данима и недељом, а петком и суботом до један сат после поноћи. Одлуком је забрањена продаја алкохолних пића у трговинама у периоду од 22 до 6 часова, како би се умањила доступност алкохола млађој популацији. За непоштовање Одлуке предвиђене су високе новчане казне, у распону од 50 хиљада до милион динара. За продају алкохола ван дозвољеног времена казна износи 20 хиљада динара, наглашава Миодраг Јоксимовић руководилац Оделења за комуналне послове и комуналну инспекцију ГО Стари град и најављује стално дежурство општинских комуналних инспектора на терену.

Подсећамо да су одборници градског парламента, на седници Скупштине која је одржана 3. фебруара ове године, донели Одлуку о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Београда која ограничава радно време угоститељских објеката у стамбеним зградама. Са друге стране либерализује рад угоститељских објеката на местима где људи не живе. Такав начин решавања овог проблема је у директној је вези са жалбама које су непрестано стизале од суграђана који су се жалили на буку угоститељских објеката који послују у оквиру стамбених зграда. Одлука није усмерена против угоститеља, већ да се њоме желе прописати јасни услови који морају бити исти за све који желе да се баве овом делатношћу.
У припреми Одлуке учествовала су удружења грађана, угоститеља, одборници и одборничке групе у Скупштини града. У разговору са њима прихваћени су и неки амандмани, међу којима и онај о продужењу пуштања музике у локалима у стамбеним зградама са првобитно предложених 22 на 23 часа.