ОБНОВА БАЗЕНА У СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ“

На седници Општинског већа Старог града одржаној 10. маја, Јавном предузећу „Милан Гале Мушкатировић“, одобрено је 12 490 000 динара, за набавку уређаја за хемијски третман воде за све базене, као и санацију базена, простора око базена, тушева и надстрешница.
Музеју примењене уметности, опредељено је 480 000 динара, за грађевинско-занатске радове на ремонту и сервису вентилационог система у конзерваторској радионици за дрво и изложбеном простору.