„ДОГИПОТ“ КОРПЕ НА НОВИМ ЛОКАЦИЈАМА

На седници Општинског већа Старог града одржаној 17. 5, за набавку кеса за корпе „Догипот и монтирање додатних корпи „Догипот“, одобрено је још 101 890 динара.
У оквиру ове акције која је у току, Савет за екологију Старог града је предвидео две фазе. Прва је обухватила постављање корпи на Дорћолу (од Дунавског кеја до Бранковог моста) , а у другој фази још 25 на ударним местима и у другим деловима Општине (Хиландарска, Копитарева Градина, Влајковићева, Шафарикова).
Поред промоције ових корпи извршена је и анкета са грађанима и подељени су флајери чиме су житељи Старог града обавештени о постављањеу корпи и начину употребе. Према анкети је утврђено да постоји велико расположење грађана за коришћење и одушевљење према оваквом односу општине за очување животне средине.
За ове корпе потребно је постављати и допуњавати кесе за прикупљање измета које су специјално прављене у зеленој боји у намотајима по 50 комада. У разговору са надлежним представницима ЈКП Градска чистоћа, постигнут је договор у вези одржавања ових корпи, али су неопходна средства за куповину потребних кеса, док ЈКП Градска чистоће не буде уврстила ову набавку у потребна годишња средства њиховог плана.