ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОТВОРЕНИХ БАШТИ

Због наступајуће сезоне постављања отворених башти, Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију општине Стари град обавештава и позива заинтересоване власнике угоститељских објеката на територији општине Стари град да благовремено подносе захтеве за издавање одобрења за постављање башти испред својих угоститељских објектата. У инспекцији Старог града напомињу да власници башти са одобрењем од прошле године нису у обавези да, приликом подношења захтева за ову годину, поново достављају техничку документацију, јер ће се прихватати стара која ће се прослеђивати осталим надлежним органима на продужење сагласности. Техничка документација од прошле године важиће једино под условом да се и у овој години поставља истоветна башта.
Нелегално постављене баште, како наглашавају у општинској инспекцији, биће по убрзаном поступку уклоњене, а судији за прекршаје биће поднети захтеви за изрицање казни, које се крећу до 500.000 динара за правно лице, односно до 250.000 динара за предузетнике.
Захтев за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта може се преузети и на порталу општине Стари град www.starigrad.org.yu.