OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – потрошног канцеларијског материјала.