ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

Завод за информатику и статистику омогућио је грађанима Београда да преко интернета на адреси www.zis.beoland.com и www.zis.bg.gov.yu провере своје податке о упису у Бирачки списак, који се води јединствено за свих 17 београдских општина.
Увид у податке је направљен тако да се до података о упису може доћи само преко матичног броја грађана, што гарантује приватност података. За одређено лице подаци се могу добити само ако се зна његов матичан број и не постоји могућност промене података (путем интернета).
Уколико је грађанин уписан у Бирачки списак, презентују се подаци о грађанину који се воде у Бирачком списку и то: презиме и име и адреса гласања (општина и бирачко место).