НОВИ РАДОВИ У ДОМУ ЗДРАВЉА

На седници општинског већа Старог града, одржаној 18. jануара, завршен је поступак јавне набавке за извођење грађевинско занатских радова и санацију мокрих чворова на петом спрату Дома здравља “Стари град”. Уговор је додељен предузећу “Технобеоград” а вредност радова је 6.323.380 динара (без припадајућих пореза).