НОВА ПОМОЋ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ШКОЛА

У оквиру континуиране помоћи за реконструкцију и обнову школа на својој територији, Градска општина Стари град, на недавној седници Већа општине, помогла је Основној школи за заштиту вида Драган Ковачевић, музичкој школи др Војислав Вучковић, као и Ваздухопловној академији.

За ОШ Драган Ковачевић општина је донирала око три милиона динара за реконструкцију санитарних чворова и њихово прилагођавање деци са посебним потребама. Такође, општина је определила и додатних 200 000 динара за куповину пет клима уређаја овој школи. И музичкој школи др Војислав Вучковић ГО Стари град је донирала око 2,5 милиона динара за реконструкцију инсталације грејања, а Ваздухопловној академији – око 1,5, милиона динара за адаптацију школске радионице.