НАСТАВЉЕНО УКЛАЊАЊЕ БЕСПРАВНЕ ГРАДЊЕ У ФРУШКОГОРСКОЈ 6

Одељење за грађевинску инспекцију општине Стари град наставило је данас уклањање бесправнo изграђеног објекта у Фрушкогорској улици број 6.

Бесправни градитељ, Вукоман Рутовић је данас ометао службена лица у вршењу дужности злоупотребивши децу коју је поставио као штит испред објекта.

Током преподнева извршење је привремено заустављено, док нису стигли надлежни из Центра за социјални рад, тако да је Рутовић на крају извео децу, па су извршиоци наставили уклањање, уз асистенцију полиције и ватрогасаца.

Како сазнајемо, због велике количине шута, све ће потрајати и наредних неколико дана.

Извршење решења грађевинског инспектора, заказано је и започело је 16. марта у 9 сати. Ово решење је донето 28.01 2008. под бројем 356-357/06, а закључак о дозволи извршења 14. 02 2008. под истим бројем у складу са Законом.

И решење и закључак о дозволи извршења донети у Одељењу за грађевинску инспекцију, потврђени су одлукама другостепеног органа.

Инвеститор Вукоман Рутовић, незадовољан одлуком другостепеног органа, покренуо је тужбом управни спор пред Окружним судом у Београду. Тужба му је одбијена пресудом од 17.10.2008.