НАСТАВЉА СЕ АДАПТАЦИЈА ПЕДАГОШКОГ МУЗЕЈА

Општина Стари град наставља да помаже Педагошки музеј у Узун Мирковиј 14. За извођење грађевинско занатских радова у депоу музеја биће издвојено 2.680.000 динара, који ће допринети побољшању услова рада и броја посетилаца.

Општина је од 2005. године до сада у Педагошки музеј уложила 8,5 милиона динара за сређивање два галеријска простора и куповину опреме за принт продукцију.