Набавка услуге штампања информатора

позив за подношење понуда

конкурсна документација

pdf fajl

продужење рока за доставу понуда

одлука о додели уговора-информатор

обавештење о закљученом уговору