Набавка услуга одржавања хигијене

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одговор на постављена питања

појашњење конкурсне документације

одлука о закључењу оквирног споразума

обавештење о закљученом оквирном споразуму

обавештење о закљученом уговору