НАБАВКА ТАБЛЕТА ЗА ТРЕЋАКЕ

30.03. позив за подношење понуда

30.03. конкрсна документација

05.04. одговор на постављена питања

05.04. измена стране 5

05.04. измена стране 8

05.04. измена стране 15

10.04. појашњења конкурсне документације

10.04. измена конкурсне документације

10.04. продужетак рока

24.04. одлука о додели уговора