НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ГО СТАРИ ГРАД

02.03.2016.Позив за достављање понуде

02.03.2016.Конкурсна документација

07.03.2016.Измена стране 46 конкурсне документације страном 46 А

18.03. одлука о додели уговора

23.03. обавештење о закљученом уговору