ПОКЛОНИ СЕ И ПОЧНИ!

Канцеларија за младе Стари град је младима са општине узраста од 18 до 25 година обезбедила бесплатну двомесечну радионицу „Едукација сценског наступа и говора“. Кроз ове радионице полазници ће савладати ослобађање од треме при јавном наступу, као и упознавање сопственог бића и сопствених потенцијала кроз драмски приступ.

Едукација обухвата два месеца рада са групом узраста од 18 – 25 година, а група се састоји од 10 до 15 полазника.

Рад ће се базирати на теоријском приступу Станиславсковог система, основи глуме, разматрање интересовања полазника за јавни наступ и упознавање са програмом. Ове радионице подразумевају и гостујуће предаваче из света глуме, филма, и медија.

– Вежбе на којима ће се базирати едукација су драмске и психолошке, јер тема радионице јесте ослобађање од треме при јавном наступу као и развој социjализације, толеранције кроз рад у групи и јачање индивидуалности у тиму. За први сусрет са Едукатором Александром Анђелковић, полазници треба да спреме монолог, рецитацију или имитацију по избору, након чега ће бити одржана неформална аудиција пред почетак радионица како би се лакше одабрали учесници.

– Едукатор је Александра Анђелковић, Дипломирани новинар, 3. годинe глуме и режије из групе Бранислава Лечића Лекарт Едукативног центра, са искуством у раду са људима узраста од 7 – 27 година у трајању од 3 године.

Пријавни формурал можете преузети на www.kzm.starigrad.org.rs