ГО СТАРИ ГРАД – ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ФОТОКОПИР АПАРАТА

Градска општина Стари град расписала је оглас за давање у закуп дела хола у приземљу зграде општине у Македонској улици 42. Реч је о простору десно од улаза, између портирнице и степеништа, површине 2,3 са 1,75 метара.

Простор је намењен за постављање фотокопир апарата и обављање делатности фотокопирања.

Пријава на конкурс подноси се на писарници општине или препорученом пошиљком на адрeсу Македонска 42, са назнаком „За комисију за давање у закуп простора за фотокопирање – НЕ ОТВАРАТИ”

Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Последњи дан за предају пријаве је 23.септембар ове године.

Јавно отварање понуда биће извршено 25.09.2015. године, у сали Градске општине Стари град у Београду у улици Македонска број 42, на I спрату, са почетком у 10 часова, о чему учесници конкурса неће бити посебно обавештавани.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227-859 или путем мејла на адресу: nelam@starigrad.org.rs

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1. ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ФОТОКОПИР АПАРАТА

2. ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ