НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

26.01.2015.Позив за набавку потрошног материјала за текуће одржавање

26.01.2015.Конкурсна документација за набавку потрошног материјала за текуће одржавање

02.02.2015.Обавештење о продужењу рока за доставу понуда и измени документације

02.02.2015.Измене конкурсне документације

02.03.2015.Обавештење о закљученом уговору