КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО СТАРИ ГРАД КОРИСНИЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Градска општина Стари град расписала је конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Стари град за 2015. годину за набавку радова, услуга и добара буџетским корисницима из области основног образовања који имају седиште на територији општине. Укупно опредељена буџетска средства за набавке у области основног образовања износе до 25 милиона динара, без ПДВ-а.

Рок за подношење пријава је 02. фебруар 2015. године. Резултати конкурса ће бити објављени на интернет порталу општине у року од 7 дана од дана доношења одлуке.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, са назнаком: “ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОБЛАСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА.“

Критеријуми за поступак конкурса

Образац пријаве на конкурс