НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

22.01.2015.Позив за јавну набавку потрошног материјала за одржавање хигијене

22.01.2015.Конкурсна документација за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене

26.01.2015.Појашњење документације и обавештење о продужењу рока за доставу понуда

30.01. измена конкурсне документације

30.01. измењена страница 43 А

30.01. продужење рока за доставу понуда

03.03.2015.Обавештење о обустави поступка