НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

14.09. позив за подношење понуда

14.09. конкурсна документација

29.09. одлука о додели уговора

04.10. обавештење о закљученом уговору