НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

18.03.2015.Позив за јавну набавку потрошног материјала и прибора за одржавање хигијене

18.03.2015.Конкурсна документација

17.04.2015.Обавештење о закљученом уговору