КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ “FISH-FEST” 2015. ГОДИНЕ

Градска општина Стари град расписала је Јавни конкурс за финансирање дунавско-гастрономске, туристичко и културно-забавне манифестације “Fish-fest Београд 2015.” из средстава буџета градске општине. Конкурс је отворен 15. дана, почев од 08.08. 2015, закључно са 22.08. 2015. Заинтересоване невладине организације могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана, почев од првог наредног дана од дана објављивања (08.08.2015. године), од 09 до 19 часова, на писарници Градске општине Стари град или са званичне интернет презентације општине.

Заинтересовани за организацију манифестације, “Fish-fest” 2015. своје пријаве у затвореној коверти са назнаком: „ Јавни конкурс за финансирање дунавско-гастрономске, туристичко и културно-забавне манифестације “Fish-fest Београд 2015.” из средстава буџета градске општине”, достављају на писарницу Управе ГО Стари град или поштом на адресу: Градска општина Стари град, Комисији за спровођење јавног конкурса, 11000 Београд, Улица Македонска број 42. Више информација о Јавном конкурсу можете добити на 011/3233-122, 011/3225-515, а конкурсну документацију можете преузети у прилогу.

Право учешћа на конкурсу имају невладине организације којe организују манифестације овог карактера и реализују програме на територији Градске општине Стари град. Корисници средстава морају бити регистровани код надлежног органа најмање четири године, пре расписивања овог конкурса. Невладина организација је дужна да припреми пројекат, односно студију о организовању и финансирању манифестације; да је регистрована на територији Града Београда; да манифестацију реализује у септембру ове године; да су пројекат манифестације подржале неке од релевантних туристичких организације као што су ТОБ, ТОС или Министарство за Трговину, телекомуникације и туризам и да се манифестација реализује на територији Градске општине Стари Град.

Конкурсна документација:

РАСПИС КОНКУРСА

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР