НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

Градска општина Стари град, поред матичног Дома здравља који је у претходном периоду комплетно реновиран са припадајућим амбулантама, помаже и здравственеустанове у којима се лече Старограђани, било да су градске или републичке установе.

Тако је одлуком Већа ГО Стари град за набавку неопходне медицинске опреме за Градски завод за хитну медицинску помоћ опредељено око 2,5 милиона динара (са пдв-ом) из општинског буџета. На списку опреме која ће се набавити су: пулсни оксиметри за децу, дечији инхалатори, педијатријски стетоскопи и отоскопи, сет за реанимацију и друга неопходна опрема за несметани рад ове важне здравствене установе.