КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

Комисија за спровођење јавног конкурса, Градске општине Стари град у Београду расписује Конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Стари град за набавку радова, услуга и добара буџетским корисницима из области образовања који имају седиште на територији Градске општине Стари град.

Укупно опредељена буџетска средства за набавке у области предшколског васпитања износе до 25 милиона динара без ПДВ-а, а за набавке у области основног образовања износе до 23 милиона динара без ПДВ-а, док за набавке у области средњег образовања износе до 25 милиона и 250 хиљада динара без ПДВ-а.

Рок за подношење пријава је закључно са 02.07.2015. године.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, са назнаком: “ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДШКОЛСКОГ ( ОСНОВНОГ ИЛИ СРЕДЊЕГ) ОБРАЗОВАЊА.“

Резултати конкурса ће бити објављени на интернет порталу Градске општине Стари град у року од 7 дана од дана доношења одлуке.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОСТУПАК КОНКУРСА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС