ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ – ОТВОРЕНА ЈАВНА РАСПРАВА

Градска општина Стари град је 15. јуна 2009., званично отворила Канцеларију за Младе. Поред Канцеларије формиран је Савет за младе чији је председник професор др Жарко Требјешанин.

Канцеларија је незванично почела са радом неколико месеци пре самог отварања. Министарство омладине и спорта дало је допринос у оснивању ове канцеларије финансирајући заједно са Општином њено опремање. Млади за своје активности користи просторије Општинске управе које се налазе на Теразијама бр. 45. Рад канцеларије у 2009. години финансирала је локална самоуправа.

Канцеларија за младе образована је у циљу спровођења стратегије и акционог плана политике за младе. Чланови Савета за младе учествовали су у изради Локалног акционог плана , локалне омладинске политике у области образовања, спорта, културе и здравства. информисања, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета.

Општина Стари град је одлучна да да свој пуни допринос напорима да Србија што пре постане пуноправни члан Европске уније промовисањем европских вредности међу младима. Принципи локалног акционог плана за младе су: Поштовање људских права, Равноправност, Одговорност, Солидарност, Активно учешће младих и Транспарентност.

Постављањем предлога „ЛАП-а за младе“ на сајт Градске општине Стари град www.starigrad.org.rs, план је дат на увид јавности, а предлоге, сугестије и примедбе млади могу послати на и – мејл: informativna@starigrad.org.rs