KOНТРОЛА ЧИШЋЕЊА СНЕГА

По градској Одлуци о одржавању чистоће, комунална инспекција Градске општине Стари град спроводи редовну контролу чишћења снега и леда на тротоарима, улицама, трговима, степеништу, подземним пролазима и аутобуским стајалиштима.

Подсећамо да је чишћење снега , по градској Одлуци обавеза свих грађана, а казне за ове прекршаје износе 2.500 динара за физичка и 12.500 динара за правна лица. Комунална инспекција ће у наредном, периоду у оквиру својих надлежности наставити редовну контролу чишћења снега и леда на територији општине Стари град. Такође, позивају се инвалиди, да уколико снег и лед није уклоњен испред њихових зграда да се јаве комуналној инспекцији на телефон 3227 – 104, како би екипе за чишћење биле послате.