КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЗА ТАБЛЕТ УРЕЂАЈЕ

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке по партијама, набавка таблет уређаја за награђивање ђака генерације и вуковаца основних школа, Партија 1.набавка таблета (преносиви рачунари), Партија 2. набавка usb меморија (флеш меморија)

02.06.2014. Појашњења за јавну набвку таблет уређаја за награђивање ђака генерације и вуковаца основних школа

09.06.2014. Појашњења конкурсне документације за отворени поступак набавке по партијама, набавка таблет уређаја и усб меморија

10.06.2014.Појашњење конкурсне документације за отворени поступак набавке по партијама, набавка таблет уређаја и усб меморија

11.06.2014. Појашњење конкурсне документације за отворени поступак набавке по партијама, набавка таблет уређаја и усб меморија

11.06.2014. Појашњење конкурсне документације за отворени поступак набавке по партијама, набавка табле уређаја и усб меморија

12.06.2014.Појашњење конкурсне докуемнтације за отворени поступак набавке по партијама, набавка таблет уређаја (преносиви рачунари) и усб меморија

09.07. Обавештење озакљученом уговору за партију 2

12.06.2014.Исправка конкурсне документације за отворени поступак набавке по партијама, набавка таблет уређаја и усб меморија

13.06.2014.Продужење рока за доставу понуда за отворени поступак набавке по партијама, набавка таблет уређаја и усб меморија

09.07. обавештење о закљученом уговору за партију 1-таблет уређаје

22.07.2014.Обавештење о закљученом уговору за партију 2-набавка усб флеш меморија