КОНКУРС ЗА WEB АПЛИКАЦИЈУ ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДНЕВНИКА КОРИСНИЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

 

Комисија за спровођење јавног конкурса, Градске општине Стари град у Београду расписује Конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Стари град за набавку услуга одржавања web апликације интернет електронског дневника, буџетским корисницима из области основног образовања који имају седиште на територији Градске општине Стари град.

Укупно опредељена буџетска средства за набавку услуга одржавања web апликације интернет електронског дневника, износи до 1.080.000 динара без ПДВ-а, односно 1.296.000 динара са ПДВ-ом.

Рок за подношење пријава је закључно са 23.11.2015. године.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, са назнаком: “ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОБЛАСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА.“

Резултати конкурса ће бити објављени на интернет порталу Градске општине Стари град у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

КРИЈТЕРИЈУМИ ЗА ПОСТУПАК КОНКУРСА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС