КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА

Комисија Већа Градске општине Стари град расписала је „Конкурс за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град“ , са роком постављања до 01.03.2013. године. Конкурсом су обухваћени апарати за кокице, тезге за продају разгледница и туристичких публикација, ротациони сталци за продају штампе, тезге за продају уметничких сувенира, тезге – колица за продају освежавајућих напитака, тезге – колица за продају производа старих заната, уметничких предмета и уметничких сувенира, тезге за продају уметничких предмета, тезге – сандука за чишћење обуће, сталци за продају балона, ваге за мерење телесне тежине, тезге за продају цвећа, тезге за продају књига, конзерватора за сладолед, уређаји за кестен и кукуруз и уређаји за „hot – dog“.

Конкурс ће се спровести путем усменог јавног надметања, а конкурсна документацијасе може преузети са веб-сајта Градске општине Стари град www.starigrad.org.rs, као и у Одсеку за послове већа и председника Општине, на првом спрату зграде Општине, Ул. Македонска 42 (соба бр.15), радним даном од 9,00 до 15,00 часова, од објављивања Конкурса у дневном листу „Блиц“.

Увид у микролокацијске скице објеката може се извршити у просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију, у згради општине у Београду у улици Македонска 42 (соба 97/V).

Пријава на Конкурс, подноси се препорученом пошиљком, или лично, преко Писарнице Управе, закључно са 27.03.2012. године.

Пријаве се подносеза сваки објекат на одређеној локацији посебно, на прописаном обрасцу, на адресу:
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, БЕОГРАД, МАКЕДОНСКА БРОЈ 42.

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ