КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Градска општина Стари град расписала је Jавни конкурс за финансирање спортских манифестација и програма спортских организација из средстава буџета Градске општине Стари град у 2015.години. Укупно опредељена буџетска средства износе 2.800.000

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса на сајту градске општине, а закључно са 11.05.2015. године.

Заинтересоване спортске организације могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана, од 09 до 19 часова на писарници градске општине Стари град или са званичне интернет презентације Општине www.starigrad.org.rs.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У 2015.ГОДИНИ

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

OБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ПРОГРАМА

ПОСТИГНУТИ УСПЕСИ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ У 2014. ГОДИНИ

БРОЈ СПРОВЕДЕНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ НЕМАЈУ ТАКМИЧАРСКИ СИСТЕМ БОДОВАЊА