КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ГО СТАРИ ГРАД

Комисија за спровођење јавног конкурса расписaла Градске општине Стари град расписала је КОНКУРС за подношење пријава ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ.

Висина одобрених средстава: 1.200.000 (милион и две стотине хиљада) динара.

Средства која се одобре за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између учесника конкурса и Општине.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком: „Пријава за ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ“.

Пријаве се достављају на писарницу Градске општине Стари град у Београду, Македонска број 42 или поштом на адресу: ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – КОМИСИЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА-САОБРАЋАЈ, 11000 БЕОГРАД, УЛИЦА МАКЕДОНСКА БРОЈ 42.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту градске општине, а закључно са 27.9.2017. године.

НАПОМЕНА: Заинтересована удружења могу преузети Kонкурсну документацију и Пријавни формулар са званичне интернет презентације општине www.starigrad.org.rs (У ПРИЛОГУ).

ПРИЛОГ:

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОВДЕ
ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ОВДЕ