БЕСПЛАТНА АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ УЗРАСТА ДО ТРИ ГОДИНЕ

У циљу пронаталитетне политике, Градска општина Стари град поклања ауто-седишта родитељима деце до три године старости, са пребивалиштем на територији општине.

Пријаве се врше предајом потребне документaције на писарницу Градске општине Стари град, у приземљу општинске зграде, Македонска 42, радним данима од 07:30 – 15:30 часова или путем електронске поште на имејл: usluznicentar@starigrad.org.rs.

За више информација о додели бесплатних ауто седишта за децу узраста до три године грађани се могу обратити општинском Услужном центар на телефонски број 785 2 999.

Од документације је потребно приложити:

– Извод из Матичне књиге рођених за дете

– Пријаву пребивалишта за дете

– Очитане личне карте оба родитеља као доказ да су пријављени на територији Градске општине Стари град или копију личне карте уколико није чипована

– Контакт телефон родитеља