КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ УЗРАСТА ДО ТРИ ГОДИНЕ

Градска општинa Стари град расписује Конкурс за доделу бесплатних ауто седишта за децу узраста до три године старости са пребивалиштем на Старом граду.

Заинтересовани родитељи могу поднети пријаву од 11. до 18. јуна 2021. године, а од документације је потребно приложити:

– Извод из Матичне књиге рођених за дете

– Пријаву пребивалишта за дете

– Очитане личне карте оба родитеља као доказ да су пријављени на територији Градске општине Стари град или копију личне карте уколико није чипована

– Контакт телефон родитеља

Пријаве се врше предајом потребне документaције на писарницу Градске општине Стари град, у приземљу општинске зграде, Македонска 42, радним данима од 07:30 – 15:30 часова или путем електронске поште на имејл: usluznicentar@starigrad.org.rs.

За више информација о додели бесплатних ауто седишта за децу узраста до три године грађани се могу обратити општинском Услужном центар на телефонски број 785 2 999.